Skip to content

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ SÚBOROV COOKIES

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) uvádzame, že naša webová stránka https://www.nay.sk/ používa technológiu cookies.

Cookie je krátky textový súbor, ktorý sa po navštívení našej webovej stránky uloží na pevný disk počítača alebo na iné zariadenie. Webovým stránkam umožňuje napríklad zapamätať si informácie o vašej návšteve, preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia

Webové stránky www.nay.sk spoločnosti NAY a.s. využívajú nasledovné cookies:

(i) Technické cookies, ktoré slúžia napríklad na zaznamenanie aktuálneho obsahu nákupného košíka. Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webových stránok, spracovanie uvedených informácii je realizované na základe oprávneného záujmu spoločnosti NAY a.s., čiže na ich uchovanie nepotrebujeme Váš súhlas.

(ii) Analytické cookies, ktoré slúžia pre anonymný zber dát zákazníckeho správania na webe www.nay.sk spoločnosti NAY a.s. a neobsahujú osobné údaje. Tieto cookies sú zbierané až po udelení súhlasu zo strany užívateľa webovej stránky spoločnosti NAY a.s.

(iii) Marketingové cookies, umožňujú webovej stránke spoločnosti NAY a.s. napríklad zapamätať si navštívené produktové kategórie, vďaka čomu sa užívateľom následne zobrazujú relevantnejšie a personalizované reklamné ponuky. Tieto cookies sú zbierané až po udelení súhlasu zo strany užívateľa webovej stránky spoločnosti NAY a.s.

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť NAY a.s., so sídlom Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO 35 739 487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 1640/B (ďalej len „spoločnosť NAY“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

Prevádzkovateľ používa na tejto webovej stránke súbory cookies za účelom prispôsobenia zobrazenia webovej stránky, merania návštevnosti webovej stránky a cielenej reklamy.

https://consumer.huawei.com/minisite/cloudservice/ads/EU/b0/latest/privacy-statement-en-gb.htm