NAY – Naše hodnoty

V NAY zastávame viacero hodnôt, ktoré premietame do nášho každodenného fungovania. Sú to hodnoty smerované nielen vo vzťahu k zákazníkovi, ale aj k nám samotným ako kolegom a k tímu. Sme pre zamestnancov istým, stabilným a spoľahlivým zamestnávateľom s jasnými možnosťami rastu a rozvoja v tíme a v rámci spoločnosti. Zároveň veríme, že spolupráca a tímovosť sú kľúčom k dosiahnutiu úspechu a preto podporujeme spoluprácu a otvorenosť medzi zamestnancami.

Aby sme našich zamestnancov dokázali oceniť a motivovať, snažíme sa im poskytovať benefity, ktoré im umožňujú vyvážiť pracovný a súkromný život. Takýmto spôsobom dokážeme zaručiť, že naši zamestnanci sa u nás cítia dobre a sú spokojní s pracovnými podmienkami. Je pre nás dôležité, každý člen tímu poznal naše hodnoty, stotožňoval sa s nimi a konal v súlade s nimi. Sú to najmä tieto:

Jednoduchosť

Pre kolegov vyvíjame nástroje, aby práca v aplikáciách bola jednoduchá a rýchla. Dôležité je, aby bolo pre zákazníka všetko čo najjednoduchšie na vybavenie. Naším cieľom je mať všetko na jeden klik, či na jeden úkon.

Férovosť 

Sme féroví v cenách, v podmienkach, v prístupe, v komunikácii a v otvorenosti. Hlavne sa snažíme byť féroví navzájom voči sebe. Pokiaľ sa niečo niekomu nepáči alebo má návrhy na zlepšenie v akejkoľvek oblasti, môže slobodne vyjadriť svoj názor.

Vášeň pre techniku 

Snažíme sa byť odborníci v technológiách, neustále sa vzdelávame, aby sme vedeli zákazníkovi vysvetliť nové technológie. V našej spoločnosti pracujú nadšenci pre techniku. Ak náhodou takými nie sú, radi ich naučíme všetko potrebné.

Istota 

Istota pracovného miesta je pre NAY dôležitá. Znamená pre spoločnosť dlhodobo zamestnaných a lojálnych zamestnancov, ktorí majú ochotu spolu s nami rásť. Naša spoločnosť sa stará o svojich zamestnancov a snaží sa im poskytnúť istotu pracovného miesta aj v nepriaznivých podmienkach. Snažíme sa minimalizovať vplyv vonkajších faktorov na zamestnanosť a pracovné miesta našich zamestnancov. Spoločne so zamestnancami sme sa dokázali prispôsobiť pandémii, ale aj ekonomickým zmenám posledného obdobia a ochránili sme pracovné miesta našich zamestnancov.

Team 

Tímovosť a spolupráca sú dôležité pre vytváranie produktívneho pracovného prostredia. Baví nás technika a uvedomujeme si potreby našich zákazníkov, ktoré dokážeme napĺňať na základe spolupráce medzi našimi oddeleniami. V rámci našich tímov hľadáme odpovede na otázky našich zákazníkov. Dbáme na to, aby naši zamestnanci mali možnosť pracovať v tíme a spolupracovať aj s inými oddeleniami a zároveň sa mohli vzdelávať. Zamestnanci medzi sebou rešpektujú svoje názory a rozumejú ako ich čiastkové ciele podporujú celofiremný úspech. 

Benefity 

Zamestnanci u nás okrem fixnej zložky dostávajú aj flexibilnú. Svojou snahou a aktivitou si môžu navýšiť mzdu o ďalšiu slušnú čiastku. Samozrejmosťou sú príspevky a pravidelné sezónne odmeny. Máme pre nich pripravené široké spektrum benefitov, ktoré sa dotýkajú okrem príplatkov aj rodiny, kultúry, rôznych bonusov a zliav až po športové benefity. Tu ani zďaleka nekončíme a benefity sa priebežne dopĺňajú a modifikujú na základe požiadaviek zamestnancov a trhu. Poskytované benefity zodpovedajú potrebám našich zamestnancov a ich rodín. Naši zamestnanci hodnotia benefity v porovnaní s konkurenciou za veľmi atraktívne a motivačné. Prečo to robíme? Pretože vieme, čo všetko dobrá práca obnáša a našich zamestnancov si nadovšetko vážime.